Produse - Reactivi Biochimie

Aplicatii pe analizoare automate

Lista aplicatii biochimie / Linear Chemicals S. L.
Cod: Aplicatii Biochimie • Impachetare:

Lista aplicatii turbidimetrie / Linear Chemicals S. L.
Cod: Aplicatii trubidimetrie • Impachetare:

ADVIA 1650 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616161 • Impachetare:

AEROSET / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616162 • Impachetare:

AIRONE 200 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616163 • Impachetare:

ALCYON 300 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616164 • Impachetare:

ARCHITECT C8000 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616165 • Impachetare:

AU 400-640 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616166 • Impachetare:

AU 5200 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616167 • Impachetare:

AUTOLAB / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616168 • Impachetare:

CLINLINE 150 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616169 • Impachetare:

COBAS MIRA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616170 • Impachetare:

CX-4-5-7 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616171 • Impachetare:

DAYTONA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616172 • Impachetare:

DIMENSION / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616173 • Impachetare:

EXPRESS 550 PLUS / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616174 • Impachetare:

GERNONSTAR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616175 • Impachetare:

HERA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616176 • Impachetare:

HITACHI-704 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616177 • Impachetare:

HITACHI-705 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616178 • Impachetare:

HITACHI-717 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616179 • Impachetare:

HITACHI-902 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616180 • Impachetare:

HITACHI-911 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616181 • Impachetare:

HITACHI-912 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616182 • Impachetare:

HITACHI-917 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616183 • Impachetare:

ILAB 300 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616184 • Impachetare:

ILAB 500 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616185 • Impachetare:

ILAB 600 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616186 • Impachetare:

ILAB 900-1800 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616187 • Impachetare:

KONELAB / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616188 • Impachetare:

LIASYS / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616189 • Impachetare:

LIDA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616190 • Impachetare:

LISA 300 500 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616191 • Impachetare:

MEGA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616192 • Impachetare:

MODULAR P / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616193 • Impachetare:

PRESTIGE 24i / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616194 • Impachetare:

RA 500-1000 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616195 • Impachetare:

RA XT-OPERA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616196 • Impachetare:

SELECTRA-2 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616197 • Impachetare:

TARGA / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616198 • Impachetare:

WAKO 30 R / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616199 • Impachetare:

XL 600 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1616200 • Impachetare:

^ Sus 

Controale si calibratori biochimie

Controale Hb1Ac / Linear Chemicals S. L.
Cod: 3955010 • Impachetare: 2x0.5 ml

Control Lipide / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1972010 • Impachetare: 3x3ml

HDL/LDL Calibrator / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1972005 • Impachetare: 1 mL

HUMAN MULTISERA ABNORMAL / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1985005 • Impachetare: 5x5 mL

HUMAN MULTISERA NORMAL / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1980005 • Impachetare: 5x5 mL

MULTICALIBRATOR CC/H / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1975005 • Impachetare: 5x5 mL

^ Sus 

Kituri biochimie

ACID PHOSPHATASE / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1100005 • Impachetare: 4x10 mL

ALBUMIN / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1101000 • Impachetare: 2x50 mL

ALKALINE PHOSPHATASE BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1103005 • Impachetare: 2x50 mL

ALKALINE PHOSPHATASE BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1103010 • Impachetare: 3x100 mL

ALT/GPT BR opt. / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1105000 • Impachetare: 2x50 mL

ALT/GPT BR opt. / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1105010 • Impachetare: 3x100 mL

AMYLASE MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1107005 • Impachetare: 2x50 mL

AST/GOT BR opt. / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1109000 • Impachetare: 2x50 mL

AST/GOT BR opt. / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1109010 • Impachetare: 3x100 mL

BILIRUBIN (Direct) / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1110005 • Impachetare: 2x50 mL

BILIRUBIN (Total and Direct) / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1112005 • Impachetare: 2x100 mL

BILIRUBIN (Total) / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1111010 • Impachetare: 2x100 mL

CALCIUM ARSENAZO III / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1113000 • Impachetare: 2x50 mL

CALCIUM OCC / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1115000 • Impachetare: 2x50 mL

CALCIUM OCC / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1115010 • Impachetare: 4x100 mL

CATALOG Clinical Chemistry / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1111111Z • Impachetare:

CHLORIDE / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1116005 • Impachetare: 2x50 mL

CHOLESTEROL MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1118005 • Impachetare: 2x50 mL

CHOLESTEROL MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1118010 • Impachetare: 4x100 mL

CHOLESTEROL MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1118015 • Impachetare: 4x250 mL

CHOLINESTERASE, Total and Inhibited / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1119005 • Impachetare: 30 test

CREATINE KINASE BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1120005 • Impachetare: 2x50 mL

CREATINE KINASE BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1120049 • Impachetare: 1x25 mL

CREATINE KINASE MB / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1121005 • Impachetare: 1x25 mL

CREATININA END POINT / Linear Chemicals S. L.
Cod: KR10150 • Impachetare: 5 x 45 ml

CREATININE / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1123005 • Impachetare: 2x50 mL

CREATININE / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1123010 • Impachetare: 4x100 mL

CREATININE / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1123020 • Impachetare: 4x250 mL

FIER CROMAZUROL / Linear Chemicals S. L.
Cod: CT10272 • Impachetare: 3X60 ml

GGT BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1126005 • Impachetare: 2x50 mL

GGT BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1126010 • Impachetare: 3x100 mL

Glicoproteina acida alfa1 / Linear Chemicals S. L.
Cod: 3169010 • Impachetare: 1x50ml

GLUCOSE MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1129005 • Impachetare: 2x50 mL

GLUCOSE MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1129010 • Impachetare: 4x100 mL

GLUCOSE MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1129015 • Impachetare: 4x250 mL

GOT Colorimetric / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1130010 • Impachetare: 2x100 mL

GPT Colorimetric / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1132010 • Impachetare: 2x100 mL

HbA1c Turbidimetric / Linear Chemicals S. L.
Cod: 3155005 • Impachetare: 1x40ml

HDL-CHOLESTEROL / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1133010 • Impachetare: 2x40 mL

HDL-CHOLESTEROL Direct / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1133505 • Impachetare: 40 mL

HDL-CHOLESTEROL Direct / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1133510 • Impachetare: 320 mL

HDL-CHOLESTEROL Direct / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1133515 • Impachetare: 1000 mL

HEMOGLOBIN / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1134010 • Impachetare: 2x5 mL

Hemoglobina Glicozilata / Linear Chemicals S. L.
Cod: 3155105 • Impachetare: 25teste / trusa

IOD in urina / UNDEFINED
Cod: iodide • Impachetare: trusa

IRON FERROZINE / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1135005 • Impachetare: 2x50 mL

LDH BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1141010 • Impachetare: 2x50 mL

LDL CHOLESTEROL Direct / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1142005 • Impachetare: 40 mL

LDL CHOLESTEROL Direct / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1142010 • Impachetare: 320 mL

Lipaza / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1143005 • Impachetare: 4 x 10 ml

Lizant HbA1c / Linear Chemicals S. L.
Cod: 3156005 • Impachetare: 1x125 ml

MAGNESIUM MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1144005 • Impachetare: 2x50 mL

PHOSPHORUS / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1148010 • Impachetare: 3x50 mL

PHOSPHORUS-UV / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1149005 • Impachetare: 2x50 mL

PHOSPHORUS-UV / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1149010 • Impachetare: 4x100 mL

POTASSIUM / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1150010 • Impachetare: 3x50 mL

Proteine urinare si LCR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1162005 • Impachetare: 2x50 mL

SODIUM / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1151010 • Impachetare: 2x60 mL

TIBC / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1137010 • Impachetare: 50 Teste

TOTAL PROTEIN / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1153005 • Impachetare: 2x50 mL

TOTAL PROTEIN / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1153010 • Impachetare: 4x100 mL

TOTAL PROTEIN / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1153020 • Impachetare: 4x250 mL

TRIGLYCERIDES MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1155005 • Impachetare: 2x50 mL

TRIGLYCERIDES MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1155010 • Impachetare: 4x100 mL

UREA BERTHELOT / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1156010 • Impachetare: 2x50 mL

UREA BERTHELOT / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1156015 • Impachetare: 4x100 mL

UREA-BUN BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1158005 • Impachetare: 2x50 mL

UREA-BUN BR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1158010 • Impachetare: 3x100 mL

URIC ACID MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1161005 • Impachetare: 2x50 mL

URIC ACID MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1161010 • Impachetare: 4x100 mL

URIC ACID MR / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1161015 • Impachetare: 4x250 mL

^ Sus 

Standarde biochimie

ALBUMIN Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1901005 • Impachetare: 3 mL

BILIRUBIN Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1912005 • Impachetare: 1 mL

CALCIUM Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1913005 • Impachetare: 3 mL

Calibratori Hb1Ac / Linear Chemicals S. L.
Cod: 3955005 • Impachetare: 4x0.5 ml

CHLORIDE Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1916005 • Impachetare: 3 mL

CHOLESTEROL Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1918005 • Impachetare: 3 mL

CREATININE Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1923005 • Impachetare: 3 mL

GLUCOSE Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1929005 • Impachetare: 3 mL

HDL-CHOLESTEROL Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1933005 • Impachetare: 3 mL

HEMOGLOBIN Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1934005 • Impachetare: 1 mL

IRON Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1938005 • Impachetare: 3 mL

MAGNESIUM Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1944005 • Impachetare: 3 mL

PHOSPHORUS Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1949005 • Impachetare: 3 mL

PROTEIN (Urine and CSF) Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1962005 • Impachetare: 3 mL

TOTAL PROTEIN Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1953005 • Impachetare: 3 mL

TRIGLYCERIDES Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1955005 • Impachetare: 3 mL

UREA Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1958005 • Impachetare: 3 mL

URIC ACID Standard / Linear Chemicals S. L.
Cod: 1961005 • Impachetare: 3 mL

^ Sus 

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate in site este rugata sa contacteze Balmed printr-unul din mijloacele afisate in site, pentru a se informa atat asupra disponibilitatii serviciului sau produsului in cauza, cat si asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.